ПРОГРАМИ
 

Пипенко І. С. Юрій Борисович Мельник: сторінки біографії та творчий доробок вченого, педагога і громадського діяча. Харків: ХОГОКЗ, 2021. 20 с. (Бібліографія вчених НДІ ХОГОКЗ).
https://doi.org/10.26697/ari.krpoch/pypenko.1.2021


Костіна В. В. Соціальне забезпечення незахищених верств населення: навч.-метод. посіб. Харків : ХОГОКЗ, 2020. 88 с. https://doi.org/10.26697/sri.krpoch/kostina.v.v.2.2020

 


Костіна В. В.  Ресурсне забезпечення соціальної роботи: навч.-метод. посіб. Харків : ХОГОКЗ, 2020. 100 с. https://doi.org/10.26697/sri.krpoch/kostina.v.v.1.2020

 


Мельник Ю. Б. Педагогіка вищої школи: робоча прогр. навч. дисципліни. Харків: ХОГОКЗ. 2018. 19 с. https://doi.org/10.26697/sri.krpoch/melnyk.yu.3.2018

 


Мельник Ю. Б. Педагогіка вищої школи: силабус: навч.-метод. посіб. Харків: ХОГОКЗ. 2018. 27 с.
https://doi.org/10.26697/sri.krpoch/melnyk.yu.2.2018

 


Мельник Ю. Б. Педагогічна майстерність: силабус: навч.-метод. посіб. Харків: ХОГОКЗ. 2018. 26 с. https://doi.org/10.26697/sri.krpoch/melnyk.yu.1.2018

 


Мельник Ю. Б., Стаднік А. В. Психологічна трансформаційна гра “My Dao”: навч.-метод. матеріали. Харків: ХОГОКЗ. 2018. 12 с. https://doi.org/10.26697/ari.krpoch/melnyk.stadnik.1.2018

 


Мельник Ю. Б. Педагогічна практика в ЗНЗ: навч.-метод. матеріали для студ. вищих навч. закладів. Харків: ХОГОКЗ, 2014. 62 с. https://doi.org/10.26697/sri.krpoch/melnyk.yu.1.2014

 


Мельник Ю. Б. Основи психотехнологій: прогр. та навч.-метод. матеріали до курсу. 3-е вид., перероб. і доп. Харків: ХНПУ, 2011. 64 с. https://doi.org/10.26697/melnyk.yu.1.2011

 


Мельник Ю. Б. Базиси культури здоров’я. Робоча програма курсу для студентів ВНЗ, слухачів інститутів післядипломної освіти, ФПК. Харків: ХОГОКЗ, 2007. 16 с. (Бібліотека ХОГОКЗ. – Серія: „Школа Культури Здоров'я”, випуск другий).
https://doi.org/10.26697/melnyk.yu.2007

 


Мельник Ю. Б. Культура здоров’я: авт. прогр. факультативу для учнів 1-4 кл.. Харків: ЕДЕНА, 2002. 52 с.
https://doi.org/10.26697/melnyk.yu.2002