ukenfrkaiwitptrues
 
Submissions are open now:
Chapters for the Collective Monograph,
Articles and Abstracts for the Conference Proceedings
 

ВІДНОШЕННЯ ДО ПЛАГІАТУ

 

Редакція вважає неприйнятним наявність плагіату в публікаціях. Редакція вважає, що використання ідей та робіт інших без належного цитування, є несправедливою і нечесною діяльністю.

Видавництво ХОГОКЗ використовує програмне забезпечення iThenticate для виявлення випадків аналогічного тексту в представлених рукописах.

У випадку, коли Видавництву або редакторам Журналів повідомляється про порушення академічної доброчесності, наявність плагіату в опублікованій статті IJSA, Видавництво ХОГОКЗ або редакції Журналів повинні розглянути ці твердження, належним чином вжити заходів щодо відкликання або виправлення статей.

Видавництво ХОГОКЗ зберігає документи про всі випадки наукової несумлінності, особливо про порушеннях етичних принципів у науці.

При розгляді справ про можливі порушення Редакція керується схемами поведінки, розроблених Комітетом з етики публікації (COPE).

Copyright © 2005-2021 Kharkiv Regional Public Organization “Culture of Health”. All Rights Reserved