ВІДНОШЕННЯ ДО ПЛАГІАТУ

DOI: https://doi.org/10.26697/publisher.2.3

 

Редакція вважає неприйнятним наявність плагіату в публікаціях. Редакція вважає, що використання ідей та робіт інших без належного цитування, є несправедливою і нечесною діяльністю.

Видавництво ХОГОКЗ використовує програмне забезпечення iThenticate для виявлення випадків аналогічного тексту в представлених рукописах.

У випадку, коли Видавництву або редакторам Журналів повідомляється про порушення академічної доброчесності, наявність плагіату в опублікованій статті IJSA, Видавництво ХОГОКЗ або редакції Журналів повинні розглянути ці твердження, належним чином вжити заходів щодо відкликання або виправлення статей.

Видавництво ХОГОКЗ зберігає документи про всі випадки наукової несумлінності, особливо про порушеннях етичних принципів у науці.

При розгляді справ про можливі порушення Редакція керується схемами поведінки, розроблених Комітетом з етики публікації (COPE).

Вказівки щодо відкликання або виправлення в книгах, статтях

У випадку, коли видавцю повідомляється про порушення академічної доброчесності, наявність плагіату в опублікованій книзі або статті, Видавництво ХОГОКЗ повинно розглянути ці твердження, належним чином вжити заходів щодо відкликання або виправлення в книгах, статтях.

В разі виявлення плагіату в опублікованій роботі вона видаляється. Повне видалення може зайняти кілька тижнів.

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Submit an objection against Plagiarism

  Refresh Captcha  
  

Copyright © 2005-2024 Kharkiv Regional Public Organization “Culture of Health”, its licensors, and contributors.
All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.
DOI: https://doi.org/10.26697/publisher