КОДЕКС ЕТИКИ ПУБЛІКАЦІЙ

DOI: https://doi.org/10.26697/publisher.2.2

 

Видавництво ХОГОКЗ дотримується високих стандартів редакційної етики. Кодекс етики наукових публікацій об'єднує і розкриває загальні принципи і правила, якими повинні керуватися в своїх взаєминах учасники процесу наукових публікацій: автори, рецензенти, редактори, видавці, розповсюджувачі і читачі.

Видавництво ХОГОКЗ та Редакційні колегії Журналів дотримуються стандартів COPE за принципами етики наукових публікацій. IJSA є дійсним членом COPE

Видавництво ХОГОКЗ схвалює принципи, втілені в Гельсінкській декларації, і очікує, що всі дослідження за участю людей були виконані у відповідності з цими принципами. Всі дослідження із залученням людей повинні були схвалені Комітетом з етики університету. Копія відповідної документації повинна бути включена в рукопис.

Конфлікти інтересів осіб, що мають пряме або непряме відношення до публікацій або містяться в ній відомостей, вирішуються відповідно законодавства України в сфері інтелектуальної власності та стандартів COPE за принципами етики наукових публікацій.

Ми вимагаємо, щоб Автори повідомляли внесок окремих Авторів в підготовці рукопису. Основна відповідальність про розкриття повної інформації покладається на Автора, який представив рукопис. Будь-які випадки надмірності (дублювання) публікації, плагіату, сфабрикованих даних, гостьового авторства і т.д. є показником наукової непорядності, і всі такі випадки будуть виявлені і відповідні інститути будуть проінформовані (установи і місце роботи автора, наукові товариства, наукові асоціації, редактори і т.д.).

Редакція повинна отримати інформацію про джерела фінансування статті, фінансові вклади науково-дослідних інститутів, наукових асоціацій та інших («розкриття фінансової інформації»).

Представляючи рукопис для публікації, Автор (Автори) тим самим:
1) висловлює згоду на розміщення повного її тексту в мережі Інтернет (Форма авторської угоди);
2) погоджується зі стандартами COPE за принципами етики наукових публікацій.

Етичні стандарти та політика репозитарію Видавництва ХОГОКЗ Більше

 

Copyright © 2005-2024 Kharkiv Regional Public Organization “Culture of Health”, its licensors, and contributors.
All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.
DOI: https://doi.org/10.26697/publisher