ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

DOI: https://doi.org/10.26697/publisher.2.4

 

Видавництво забезпечує відкритий доступ до більшості публікацій, зокрема до змісту періодичних видань за принципом, що дослідження, вільне для громадськості, підтримує більший глобальний обмін знаннями.

Користувачам дозволяється переглядати, зберігати, копіювати, розповсюджувати, роздруковувати, здійснювати пошук або посилатися на повні тексти публікацій, або використовувати їх для будь-яких правомірних цілей без попередньої згоди автора чи видавця. Дане положення відповідає визначенням відкритого доступу, сформульованим у Будапештській ініціативі відкритого доступу.

Copyright © 2005-2024 Kharkiv Regional Public Organization “Culture of Health”, its licensors, and contributors.
All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.
DOI: https://doi.org/10.26697/publisher