АРХІВУВАННЯ

DOI: https://doi.org/10.26697/publisher.2.5

 

Видавництво зберігає електронні версії всіх статей в репозитарії Видавництва ХОГОКЗ. Для періодичних видань дозволяється бібліотекам (НБУВ та ін.), Міжнародним наукометричним базам даних, репозитаріям та пошуковим системам (COPE, DOAJEndNote ClickResearchGateDimensionsOAJI, Zenodo, та ін.) створювати постійні архіви журналів з метою збереження та відновлення.

 

Співпраця з бібліотеками

Друковані видання – неперіодичні (книги, монографії, посібники та ін. з ISВN) та періодичні (Журнали з ISSN) БЕЗКОШТОВНО поширюється на території України по бібліотекам, а також на замовлення в інші країни.

Copyright © 2005-2024 Kharkiv Regional Public Organization “Culture of Health”, its licensors, and contributors.
All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.
DOI: https://doi.org/10.26697/publisher