ПОЛІТИКА ВИДАВНИЦТВА

DOI: https://doi.org/10.26697/publisher.2.1

 

Засновник Видавництва ХОГОКЗ / KRPOCH Publishing: Харківська обласна громадська організація “Культура Здоров'я” (скорочена назва – ХОГОКЗ / KRPOCH) – це некомерційна недержавна установа. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи АОО № 498389, 22.04.2005.
Свідоцтво про державну реєстрацію Видавництва ХОГОКЗ / KRPOCH Publishing ДК № 4387, 10.08.2012.

Метою Видавництва ХОГОКЗ є видання періодичних і неперіодичних видань на благо суспільства та покрашення життя.

Видавництво здійснює публікації за такими напрямами:
- періодичні видання (Журнали IJSA, IJES та ін.);
- монографії;
- збірники наукових статей;
- статті та тези доповідей на конференціях;
- навчально-методичні посібники з питань освіти, науки, культури, здоров’я;
- буклети з питань освіти, науки, культури, здоров’я;
- інформаційні листівки з актуальних освітніх, наукових, культурних, оздоровчих, соціальних питань.

Зміст сайту та його дизайн є власністю Видавництва ХОГОКЗ. Копіювання й запозичення контенту сайту українською, англійською або будь-якою іншою мовою забороняється!!!

 

Copyright © 2005-2024 Kharkiv Regional Public Organization “Culture of Health”, its licensors, and contributors.
All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.
DOI: https://doi.org/10.26697/publisher