ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

DOI: https://doi.org/10.26697/publisher.2.6

 

Висловлені у публікаціях погляди і думки можуть не збігатися з точкою зору видавництва ХОГОКЗ, редакції та редакційних колегій Журналів.
Автори несуть юридичну і моральну відповідальність за ідеї, висловлені в статтях. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв, назв підприємств, організацій, установ та іншої інформації несуть автори публікацій.
У разі вставки зображень (малюнків, фотографії, картини тощо) автори несуть відповідальність за права на їх відтворення.
Видавництво ХОГОКЗ не несе юридичної відповідальності за будь-які дії, претензії, судові розгляди, вимоги, видатки, витрати, збитки та інші зобов’язання, що виникли прямо або побічно в зв’язку з використанням тексту публікацій.
 

Copyright © 2005-2024 Kharkiv Regional Public Organization “Culture of Health”, its licensors, and contributors.
All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.
DOI: https://doi.org/10.26697/publisher