Публікації з ISSN

DOI: https://doi.org/10.26697/publisher.4.3

The International Standard Serial Number (ISSN) – Міжнародний стандартний серійний номер – унікальний номер, що використовується для ідентифікації друкованого або електронного періодичного видання. Складається з 8 цифр. 8 цифра – контрольне число, розраховується за попередніми 7 і модулю 11. Для транслітерування кириличних літер у латинські використовується міжнародний стандарт ISO 9 1995 р.
Система ISSN була прийнята як міжнародний стандарт ISO 3297 у 1975 р. та оновлена у 2007 р. ISSN може отримати будь-яке періодичне видання (публікація, випущена в послідовних частинах, що має числові або хронологічні позначення без зазначеного кінця виходу). Це може бути газета, тижневик, журнал, щорічник, а також електронна публікація (компакт-диск, веб-сайт). Для різних носіїв версій публікацій (друковане видання, компакт-диск, веб-сайт) необхідно отримати окремий номер ISSN, навіть, якщо однаковий заголовок.

Для чого потрібно встановлювати ISSN/ISBN?
У видавництвах ISSN/ISBN використовують під час проведення таких робіт:
- ідентифікація назви видання у видавничих каталогах і рекламних проспектах;
- управління складом готової продукції;
- оброблення замовлень;
- оформлення рахунків і бухгалтерської звітності;
- проведення моніторингу продаж;
- оброблення статистичних даних;
- оброблення даних про видання, що повернуті як нереалізовані;
- укладання переліку видань у довідниках на паперових і електронних носіях, на сайтах у мережі Інтернет.

У Книжковій палаті України ISSN/ISBN використовують для:
- державної бібліографічної реєстрації видань;
- створення державних бібліографічних покажчиків;
- створення бази даних національної бібліографії;
- створення предметних покажчиків і довідників.

У системі книгорозповсюдження типу «Books in Print» (книги в продажу та виробництві), книгорозповсюджувальних і гуртових організаціях ISBN використовують під час:
- створення бази даних видань, що є в продажу, і тих, що вже реалізовані;
- створення бібліографічних баз даних і каталогів для книжкової торгівлі;
- обслуговування замовлень, зокрема таких, що надходять через мережу Інтернет;
- моніторингу внутрішніх логістичних процесів;
- контролю за складом готової продукції;
- спостереження за внутрішніми процесами планування та забезпечення матеріально-технічного постачання;
- оформлення рахунків-фактур і бухгалтерської звітності;
- оброблення даних щодо продажу.

У книгарнях ISSN/ISBN використовують під час:
- пошуку бібліографічних даних;
- пошуку адреси видавця або книгорозповсюджувача;
- замовлення видань, зокрема через мережу Інтернет;
- управління запасами видавничої продукції;
- ведення розрахунків з покупцем;
- використання електронної системи касових розрахунків.

У бібліотеках ISSN/ISBN використовують під час:
- замовлення видань;
- інформаційного пошуку;
- створення зведених каталогів;
- каталогізації видань;
- міжнародного книгообміну;
- міжбібліотечного книгообміну;
- створення бібліографічних баз даних;
- складання статистики книгообміну.

Міжнародні стандарти нумерування
- ISO 2108: International Standard Book Number (ISBN)
- ISO 3297: International Standard Serial Number (ISSN)
- ISO 3901: International Standard Recording Code (ISRC)
- ISO 10957: International Standard Music Number (ISMN)
- ISO 15511: International Standard Identifier for Libraries... (ISIL)
- ISO 15706: International Standard Audiovisual Number (ISAN)
- ISO 15707: International Standard Musical Work Code (ISWC)
- ISO 21047: International Standard Text Code (ISTC)
- ISO 26324: Digital object identifier/Digital Object Identifier System (DOI)
- ISO 27729: International Standard Name Identifier (ISNI)

ПЕРЕВІРИТИ ISSN

ЗАРЕЄСТРУВАТИ ISSN

Copyright © 2005-2024 Kharkiv Regional Public Organization “Culture of Health”, its licensors, and contributors.
All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.
DOI: https://doi.org/10.26697/publisher