background
logotype
image1 image2 image3

Прогнозування впливу цифрових активів на соціально-економічний розвиток підприємства: метод. посіб./Кудь А. А. та ін. Харків: ХОГОКЗ, 2020. 76 с. doi:10.26697/9786177089093.2020

 

  ISBN: 978-617-7089-09-3

  doi: 10.26697/9786177089093.2020

  BIC KJDD/UDA

  BISAC BUS114000

У методичному посібнику досліджено явище соціально-економічного розвитку, обґрунтовано особливості соціокультурного контексту, які формують розуміння сутності соціально-економічного розвитку; визначено вплив сучасних інформаційних технологій, які істотно змінюють моделі та способи ведення бізнесу. Досліджено сутність поняття “цифровий актив” на підставі етимологічного аналізу та прогнозування соціально-економічного розвитку від впливу цифрового активу в умовах антимонополізації економіки. Визначено принципи побудови антимонопольного регулювання економіки в умовах цифровізації економіки. Це дослідження погоджено та затверджено як науково-дослідна робота ХНЕУ ім. С. Кузнеця (договір № 649-56 від 13.12.2019 р.). Методичний посібник адресується фахівцям у сфері інформаційної та цифрової економіки, юристам, фінансовим організаціям, представникам бізнес-спільнот.

ЗМІСТ
Перелік скорочень та умовних позначень 
Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи соціально-економічного розвитку в сучасних умовах 
Розділ 2. Комплекс базових понять феномену цифровий актив 
Розділ 3. Вплив цифрових активів на соціально-економічний розвиток та роль прогнозування
 в умовах антимонополізації економіки 
Висновки
Література