background
logotype
image1 image2 image3

 Кудь А. А. Методика діагностики токену блокчейну на відповідність цифровому активу: методичний посібник / НДІ ХОГОКЗ. Харків: ХОГОКЗ, 2019. 52 с. doi:10.26697/9786177089062.2019 

  BIC KJDD/UDA
  BISAC BUS114000
 

 У виданні наведено критерії та показники характеристик токену блокчейну, подано методику діагностики та методику математичної обробки даних. Методичний посібник розроблено з метою встановлення відповідності токену блокчейну цифровому активу на підставі результатів його дослідження, зокрема правової характеристики токену блокчейну, і призначено спеціалістам у сфері інформаційної та цифрової економіки, юристам, фінансовим організаціям, представникам бізнес-спільнот.

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТОКЕНУ БЛОКЧЕЙНУ ЯК ЦИФРОВОГО АКТИВУ
1.1. Розвиток технології блокчейн: криптовалюти, токени, цифрові активи
1.2. Комплекс дефініцій основних понять, які ототожнюються з токеном блокчейну
1.3. Компоненти в контексті визначення поняття «цифровий актив»
1.4. Характеристики критеріїв і показників токену блокчейну як цифрового активу
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТОКЕНУ БЛОКЧЕЙНУ
2.1. Дослідження характеристик токену блокчейну
2.2. Аналіз результатів дослідження
2.3. Інтерпретація результатів дослідження
РОЗДІЛ 3. МАТЕМАТИЧНА ФОРМАЛІЗАЦІЯ МЕТОДИКИ ДІАГНОСТИКИ ХАРАКТЕРИСТИК ТОКЕНУ БЛОКЧЕЙНУ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ЦИФРОВОМУ АКТИВУ
3.1. Троїста класифікація за результатами діагностики токену блокчейну на відповідність цифровому активу
3.2. Достовірність методики діагностики токену блокчейну залежно від кількості набраних балів
ВИСНОВКИ
ТЕЗАУРУС
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ