background
logotype
image1 image2 image3

 Мельник Ю. Б. Педагогіка вищої школи: в схемах і таблицях: навч.-метод. посіб. для студ. і магістрів вищих навч. закладів / Ю. Б. Мельник. – Х. : ХОГОКЗ,  2016. – 64 с. doi:10.26697/9789669726063.2016 

  ISBN: 978-966-97260-6-3
  doi: 10.26697/9789669726063.2016
  BIC JNUM
  BISAC EDU029000
Навчально-методичний посібник у схемах і таблицях розкриває теоретичні та методичні основи педагогіки вищої школи. Посібник складено для підготовки магістрів, студентів первинної спеціалізації, слухачів післядипломної освіти, перепідготовки та підвищення кваліфікації в системі педагогічної освіти.

ЗМІСТ
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ 
РОЗДІЛ 2 З ІСТОРІЇ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
РОЗДІЛ 3 СПЕЦИФІКА ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТА У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 
РОЗДІЛ 4 ЗМІСТ, ФОРМИ, МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 
РОЗДІЛ 5 ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В КОЛЕКТИВІ 
РОЗДІЛ 6 СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ 
РОЗДІЛ 7 КОНТРОЛЬ ТА ОБЛІК ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 
РОЗДІЛ 8 НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ МАГІСТРАТУРИ 
РОЗДІЛ 9 ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
Питання до заліку 
Критерії оцінок Оцінювання діяльності студентів 
ЛІТЕРАТУРА 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ