Видавництво на благо суспільства та покращення життя  /  Publication to benefit society and improve lives
 
Submissions are open now:
Chapters for the Collective Monograph,
Articles and Abstracts for the Conference Proceedings
 

Прогнозування впливу цифрових активів на соціально-економічний розвиток підприємства: метод. посіб./Кудь А. А. та ін. Харків: ХОГОКЗ, 2020. 76 с. doi:10.26697/9786177089093.2020 

  ISBN:978-617-7089-09-3
  doi: 10.26697/9786177089093.2020
  BIC KJDD/UDA
  BISAC BUS114000
 

У методичному посібнику досліджено явище соціально-економічного розвитку, обґрунтовано особливості соціокультурного контексту, які формують розуміння сутності соціально-економічного розвитку; визначено вплив сучасних інформаційних технологій, які істотно змінюють моделі та способи ведення бізнесу. Досліджено сутність поняття “цифровий актив” на підставі етимологічного аналізу та прогнозування соціально-економічного розвитку від впливу цифрового активу в умовах антимонополізації економіки. Визначено принципи побудови антимонопольного регулювання економіки в умовах цифровізації економіки. Це дослідження погоджено та затверджено як науково-дослідна робота ХНЕУ ім. С. Кузнеця (договір № 649-56 від 13.12.2019 р.). Методичний посібник адресується фахівцям у сфері інформаційної та цифрової економіки, юристам, фінансовим організаціям, представникам бізнес-спільнот.

ЗМІСТ
Перелік скорочень та умовних позначень 
Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи соціально-економічного розвитку в сучасних умовах 
Розділ 2. Комплекс базових понять феномену цифровий актив 
Розділ 3. Вплив цифрових активів на соціально-економічний розвиток та роль прогнозування
 в умовах антимонополізації економіки 
Висновки
Література

 

Copyright © 2005-2024 Kharkiv Regional Public Organization “Culture of Health”, its licensors, and contributors.
All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.
DOI: https://doi.org/10.26697/publisher