Видавництво на благо суспільства та покращення життя  /  Publication to benefit society and improve lives
 
Submissions are open now:
Chapters for the Collective Monograph,
Articles and Abstracts for the Conference Proceedings
 

Соціально-психологічні засади розвитку особистості в освітньому процесі: матеріали доп. вуз. наук.-теорет. конф., 09-10 квіт. 2020 р. / за ред. І. І. Дорожко, Ю. Ю. Ходикіна, С. О. Микитюк, О. О. Довженко. Харк. нац. пед. ун-т. Харків: ХНПУ; ХОГОКЗ, 2020. 52 с. doi:10.26697/9786177089086.2020

  ISBN: 978-617-7089-08-6
  doi: 10.26697/9786177089086.2020
  BIC JNAM
  BISAC EDU009000
   

 

Конференція присвячена актуальним проблемам психології та педагогіки. До збірника увійшли доповіді (студентів, аспірантів, учителів шкіл, викладачів) з науково-теоретичних питань у галузі психології та педагогіки, які подано до участі у Вузівській науково-теоретичній конференції 09-10 квітня 2020 р.

ЗМІСТ
Передмова. Кафедра філософсько-психологічної антропології
Авраменко К. С. Особливості академічної прокрастинації студентів
Балюк О. М. Формування здоров’язбережувальної компетентності школярів як психолого-педагогічна проблема
Балюк О. В. Особливості використання інтерактивних методів навчання на уроках англійської мови
Бондаренко Є. О. Формування комунікативних умінь учнів у процесі вивчення української мови та літератури
Воропаєва О. В. Психологічна готовність дитини до навчання в школі
Гладченко В. О. Розвиток уваги молодших школярів
Гончар Ю. І. Особливості виховання молодших школярів
Гуденко К. В. Вплив перфекціонізму на розвиток особистості студентів
Дерев’янко Г. О. Теоретико-методологічні засади підготовки майбутього фахівця з тренінгових психотехнологій
Ковальова М. В, Ніколайчук А. О. Навчально-професійна мотивація діяльності студента
Куваліна О. В. Уява як засада пізнавальної діяльності особистості
Лаврухіна В. В. Особливості міжособистісних взаємовідносин дітей дошкільного віку
Лебедєва Н. А. Особливості властивостей лідерів у колективі школярів
Левацька А. С. Використання арт-терапії у вихованні та навчанні молодших школярів
Лук’яненко М. М. Психологічний розвиток дітей в парадигмі гештальтпсихології
Майстрюк І. С. Психологічний аспект педагогічної підтримки учнів у закладах загальної середньої освіти
Макаров В. М. Філософсько-психологічні особливості душі у поглядах аристотеля
Максимова О. Р. Увага як умова ефективної діяльності
Маркелова А. Р. Психологічні особливості прояву тривожності особистості
Моргун К. С., Рєва І. М., Скидан Р. Ф. STREM-, STEAM-, STEM-освіта
Мринська Д. Ю. Ігрова діяльність у навчальному процесі початкової школи
Непран А. Ю. Особливості виховання підлітків
Осика С. С. Причини розвитку перфекціонізму у молодших школярів
Сереженко Ю .В. Дидактична гра як засіб засвоєння знань дітьми дошкільного віку
Сидорова Н. В. Подолання тривожності як соціально-психологична засада розвитку особистості
Смолякова М. В. Особливості адаптації дітей до середньої школи
Суровцова Є. Р. Роль особистісної та соціально-психологічної готовності дитини у підготовці до школи
Хом’як М. Я. Соціально-психологічна профілактика девіантної поведінки учнів
Чуркіна В. О. Лідерство як умова формування особистості дошкільника
Шевченко І. Д. Соціально-психологічні бар’єри при працевлаштуванні людей з інвалідністю
Шульцева Д. А. Пам’ять як умова ефективної діяльності
Щербініна В. М. Розвиток творчої уяви у студентському віці
Яблучанська К. М. Психологічі особливості готовності дитини до навчання
Яценко В. В. Що таке булінг?
Список учасників конференції
Інформаційний лист конференції 

Copyright © 2005-2024 Kharkiv Regional Public Organization “Culture of Health”, its licensors, and contributors.
All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.
DOI: https://doi.org/10.26697/publisher