Видавництво на благо суспільства та покращення життя  /  Publication to benefit society and improve lives
 
Submissions are open now:
Chapters for the Collective Monograph,
Articles and Abstracts for the Conference Proceedings
 

 Хриков Є. М., Птахіна О. М. Публічна служба : навчально-методичний посібник для самостійної роботи магістрів спеціальності 281 „Публічне управління та адміністрування” / Держ. закл. „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. Харків: ХОГОКЗ, 2019. 200 с. doi:10.26697/9786177089048.2019

 
  ISBN: 978-617-7089-04-8
  doi: 10.26697/9786177089048.2019
  BIC JNUM
  BISAC EDU029000
 
 
 

 Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до програми з обов’язкової дисципліни „Публічна служба”, яку включено до навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю 281 „Публічне управління та адміністрування”.

ЗМІСТ
Передмова
Розділ 1. Організаційно-методичне забезпечення вивчення дисципліни „Публічна служба”
1.1. Мета, завдання навчальної діяльності студентів
1.2. Критерії оцінювання виконання завдань
Розділ 2. Теоретичний матеріал з дисципліни „Публічна служба”
Тема 1. Кадрова політика в сфері публічної служби
1.1. Сутність поняття, суб'єкти, об'єкти та засоби формування й реалізації державної кадрової політики
1.2. Механізми реалізації державної кадрової політики в сфері публічної служби
1.3. Державна кадрова політика у сфері реформування державної служби
Тема 2. Концептуальні підходи до побудови публічної служби та законодавчі основи державної служби
2.1. Державна служба як різновид публічної служби
2.2. Законодавчі основи державної служби
2.3. Стратегія реформування публічної служби в Україні
Тема 3. Особливості служби в органах місцевого самоврядування
3.1. Поняття, ознаки та принципи служби в органах місцевого самоврядування
3.2. Законодавче врегулювання служби в органах місцевого самоврядування
3.3. Децентралізація та реформа місцевого самоврядування
Тема 4. Публічні послуги як основа діяльності публічної служби
4.1. Основи сервісної держави
4.2. Законодавче і організаційне забезпечення надання публічних послуг
Тема 5. Запобігання та протидія корупційним проявам та етика у системі публічної служби
5.1. Запобігання корупції та конфлікту інтересів на публічній службі
5.2. Етика в публічній службі
Тема 6. Лідерство та керівництво на публічній службі
6.1. Керівник в публічній службі
6.2. Лідерство на публічній службі: сутність та сучасні моделі
Розділ 3. Комплекс завдань для самостійної роботи з дисципліни „Публічна служба”
3.1. Завдання для підготовки до семінарських та практичних занять
3.2. Тестові завдання для самоконтролю
3.3. Питання для підготовки до контрольно-модульного оцінювання
3.4. Завдання для контрольно-самостійної роботи
Список використаних джерел

Copyright © 2005-2024 Kharkiv Regional Public Organization “Culture of Health”, its licensors, and contributors.
All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.
DOI: https://doi.org/10.26697/publisher