Видавництво на благо суспільства та покращення життя  /  Publication to benefit society and improve lives
 
Submissions are open now:
Chapters for the Collective Monograph,
Articles and Abstracts for the Conference Proceedings
 
 
  ISBN: 978-966-97260-8-7
  doi: 10.26697/9789669726087.2017
  BIC JNM/JNC
  BISAC EDU008000
 

 До збірника увійшли кращі статті з науково-теоретичних і практичних питань педагогіки та психології, які подано до участі в ІІІ міжнародній науково-практичній конференції “Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця“, Харків, 7-8 червня 2017 р. Адресований науковцям, викладачам, працівникам галузі педагогіки, психології, медицини, а також широкому кругу фахівців.

 ЗМІСТ

Бугайчук К. Л. Деякі аспекти здійснення навчальної мотивації в процесі підготовки сучасного фахівця
Гончарова А. М. Особливості формування першого враження про людину
Давиденко Ю. Г. Формування безпечної поведінки молодшого школяра як наукова проблема
Заїка Є. В. Тренінг гнучкості та швидкості просторового мислення і рухових координацій (для школярів і студентів)
Заїка Є. В. Тренiнг внутрiшнього плану дiй та саморегуляцiя мислення: геометричнi завдання в декартовiй системi координат (для школярiв i студентiв)
Заїка Є. В. Тренінг внутрішнього плану дій та перероблення числового та вербального матеріалу (для школярів і студентів)
Ізотова А. В. Значення розвитку емоційного інтелекту як заходу профілактики емоційного вигорання
Кайдалова Л. Г., Альохіна Н. В., Шварп Н. В. Тренінгові технології у підготовці фахівців охорони здоров’я
Клигуненко О. М., Муризіна О. Ю. Організаційно-педагогічні умови, які необхідні на курсах удосконалення для підвищення професійної та рефлексивної компетентності лікарів
Кондаурова Г. Ю., Мазніченко М. А. Можливі причини відсутності студентів-медиків із зарубіжних країн з високим рівнем економіки в Україні
Костікова О. В. Освітні ресурси психодіагностики: аспекти філософського досвіду
Крайнова Т. И. Актуальные вопросы восстановления развития после травмы: проблемы дополнительного обучения специалистов травмореабилитационного направления
Кудрявцева Т. О., Новакова В. C., Богомол Н. П., Дерегуз Л. В., Мартинова О. В., Берестова В. В., Сухенко О. В. Інноваційний підхід до національно-патріотичного виховання майбутніх фармацевтів у коледжі НФаУ
Малинівська Л. І. Організаційно-педагогічні заходи безпеки учнівської молоді в надзвичайних ситуаціях
Матюшина В. О. Шлях від фахівця-практика до викладача вищої медичної освіти: вчимося вчити
Мельник Ю. Б. Рекомендації до рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників
Народовская О. Н. Изучение английского языка будущими специалистами в актуально функционирующей форме 
Омельченко Т. Г. Формування здоров’язбережувальної компетенції студентів факультету здоров’я, фізичного виховання та туризму в процесі вивчення дисципліни «Загальна теорія здоров’я»
Orlov N. Complex approach to solving problems amplification patriotic education executives of the national guard of Ukraine
Парафейнік Т. Г. Сучасна модель навчання при викладанні інфектології у медичних коледжах в контексті якості освітніх послуг
Перезва О. В., Мироненко С. В. Інформаційно-комунікаційні технології як інструмент активізації пізнавальної діяльності студентів
Пипенко І. С. Теоретико-методологічне обґрунтування феномену «творчий потенціал особистості»
Поліщук В. М. Особистість вченого і суб’єктивні директивні виклики
Птахіна О. М. Форування професійної мобільності майбутніх фахівців в процесі навчання у ВНЗ
Радул С. Г., Кумпан О. О. Теоретичні засади вивчення самореалізації особистості у працях зарубіжних науковців
Різник О. І., Пушина О. С. Спроба використання Google форм для тестування студентів в вищому медичному навчальному закладі
Свячена Я. Ю. Національно-патріотичне виховання студентської молоді: проект «Харків – місто патріотів»
Slivak V. The notion of contemporary specialist formation through the prism of psychology and pedagogy
Станин Д. М., Сединкин В. А. Проблема «эффекта GOOGLE» в процессе подготовки молодого специалиста
Ушакова Ю. В. Атмосфера у льотному навчальному закладі та її вплив на процес навчання
Чернявська О. О. Кейс метод у процесі навчання іноземній мові та підвищення мотивації майбутніх авіаційних фахівців
Бєлікова Ю. А. Модель системи педагогічного стимулювання професійного саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання
Бріцкан Т. Г. Впровадження інноваційних технологій як засіб розвитку творчої особистості вчителя початкових класів
АВТОРИ

Copyright © 2005-2024 Kharkiv Regional Public Organization “Culture of Health”, its licensors, and contributors.
All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.
DOI: https://doi.org/10.26697/publisher