Видавництво на благо суспільства та покращення життя  /  Publication to benefit society and improve lives
 
Submissions are open now:
Chapters for the Collective Monograph,
Articles and Abstracts for the Conference Proceedings
 

Мельник Ю. Б. Концептуальні засади формування культури здоров’я особистості молодшого школяра : монографія / Ю. Б. Мельник. – Х. : ХОГОКЗ, 2012. – 244 с. doi:10.26697/9789669726001.2012

 
  ISBN: 978-966-97260-0-1
  doi: 10.26697/9789669726001.2012
  BIC JBCC/VSK
  BISAC   EDU040000
  

 У монографії здійснено аналіз феномену “культура здоров’я” на підґрунті сучасних теоретико-методологічних підходів. Висвітлено особливості формування культури здоров’я у дітей молодшого шкільного віку. Обґрунтовано соціально-педагогічну систему формування культури здоров’я молодших школярів. Розкрито зміст технологічного забезпечення формування культури здоров’я в учнів початкової школи. Значну увагу приділено методичному аспекту, розроблено комплекс діагностичних методик вивчення культури здоров’я молодших школярів і математичної обробки показників. Для педагогічних працівників середніх і вищих навчальних закладів, науковців, фахівців у галузі культури здоров’я

ЗМІСТ
ВСТУП .
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ
ШКОЛЯРА .
1.1. Сутність феномену “культура здоров’я” в науковій літературі 
1.2. Формування культури здоров’я особистості в соціокультурному контексті 
1.3. Особливості формування культури здоров’я дітей молодшого шкільного віку 
РОЗДІЛ 2. ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ.
2.1. Соціально-педагогічна система формування культури здоров’я в учнів початкової школи .
2.2. Соціально-педагогічна технологія, специфічні ознаки та особливості її упровадження в НВП початкової школи
2.3. Організаційно-управлінська технології формування культури здоров’я в соціально-педагогічній діяльності
початкової школи .
2.4. Педагогічна технологія формування основ культури здоров’я в учнів початкових класів 
РОЗДІЛ 3. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 
3.1. Методика „Паспорт здоров’я класу” 
3.2. Методика „Визначення рівня культури здоров’я учня”…
3.3. Методика „Тестові різнорівневі завдання за програмою курсу „Культура здоров’я” для учнів початкових класів .
3.4. Методика „Щоденник здоров’я” 
РОЗДІЛ 4. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ МАТЕМАТИЧНОЇ ОБРОБКИ РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ .
4.1. Факторно-критеріальна модель оцінки рівнів сформованості культури здоров’я в учнів початкової школи
ВИСНОВКИ .
ДОДАТКИ

Copyright © 2005-2024 Kharkiv Regional Public Organization “Culture of Health”, its licensors, and contributors.
All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.
DOI: https://doi.org/10.26697/publisher