Видавництво на благо суспільства та покращення життя  /  Publication to benefit society and improve lives
 
Submissions are open now:
Chapters for the Collective Monograph,
Articles and Abstracts for the Conference Proceedings
 

Костіна В. В. Професійна  підготовка  майбутніх  фахівців  соціальної  галузі  до профілактики  дезадаптації  учнів  у  різних  соціальних  інституціях  : монографія  /  В. В.  Костіна.  –  Харків :  ХОГОКЗ,  2018.  –  364 с. doi:10.26697/9786177089024.2018

  
  ISBN: 978-617-7089-02-4
  doi: 10.26697/9786177089024.2018
  BIC JNE
  BISAC EDU046000
  

 У монографії охарактеризовано значення різних соціальних інституцій у профілактиці дезадаптації учнів та визначено роль соціальних педагогів та соціальних працівників у її здійсненні, з’ясовано суть і особливості соціальної та соціально-педагогічної роботи з профілактики дезадаптації учнів у різних соціальних інституціях. Обґрунтовано концептуальні засади системи професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників до відповідного виду професійної діяльності та розроблено її модель і науково-методичне забезпечення. 
Для науковців, аспірантів і студентів педагогічних університетів, соціальних педагогів, соціальних працівників, фахівців, які працюють у сфері соціальної роботи з учнівською молоддю.

Зміст
Вступ  ............................................ 5
Розділ 1 Профілактика дезадаптації учнів як
соціально-педагогічна проблема................... 9
1.1 Дезадаптація у дітей та молоді: поняття, види, причини виникнення . 9
1.2 Профілактика дезадаптації учнів як проблема наукових досліджень . 28
1.3 Особливості діяльності різних соціальних інституцій у профілактиці
дезадаптації учнів ....................... 39
1.4 Характеристика діяльності фахівців соціальної галузі 
у профілактиці дезадаптації учнів у різних соціальних інституціях ... 45
Висновки до розділу 1 ................................ 50
Розділ 2 Теоретичні засади профілактики дезадаптації учнів у різних
соціальних інституціях ................ 53
2.1 Профілактика дезадаптації учнів у закладах освіти та виховання . 54
2.2 Профілактика дезадаптації учнів у закладах соціального
захисту дитинства .................. 104
2.3 Профілактика дезадаптації учнів у закладах системи перевиховання 
та соціальної допомоги дітям-правопорушникам ............ 130
2.4 Профілактика дезадаптації учнів з особливими потребами ..... 140
2.5 Роль фахівців соціальної галузі у створенні партнерської мережі
соціальних інституцій, що здійснюють профілактику
дезадаптації учнів .................... 142
Висновки до розділу 2 ................ 148
Розділ 3 Теоретико-методологічні основи підготовки майбутніх фахівців
соціальної сфери до профілактики дезадаптації учнів ... 150
3.1 Аналіз професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі 
до профілактики дезадаптації учнів (постановка проблеми) . 151
3.2 Методологічне підгрунтя створення системи професійної підготовки
майбутніх фахівців соціальної галузі до профілактики
дезадаптації учнів ............. 171
3.3 Модель системи професійної підготовки майбутніх фахівців
соціальної галузі до профілактики дезадаптації учнів .. 179
3.4 Готовність майбутніх фахівців соціальної сфери до профілактики
дезадаптації учнів у різних соціальних інституціях .......... 190
Висновки до розділу 3 .............. 212
Розділ 4 Науково-методичне забезпечення підготовки майбутніх фахівців
соціальної сфери до профілактики дезадаптації учнів ....... 213
4.1 Технологічне забезпечення професійної підготовки майбутніх фахівців
соціальної сфери до профілактики дезадаптації учнів .. 214
4.2 Методичне забезпечення підготовки майбутніх фахівців 
соціальної сфери до профілактики дезадаптації учнів ... 265
4.2.1 Методичні аспекти використання етнопедагогічних засобів 
у професійній підготовці майбутніх фахівців соціальної галузі 
до профілактики дезадаптації учнів ................ 268
4.2.2 Методичні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців
соціальної сфери до формування здорового способу життя учнів 
як основи діяльності з профілактики їхньої дезадаптації.... 275
Висновки до розділу 4 ................. 288
Загальні висновки ................... 290
Література .............................. 295
Додатки............................ 332

Copyright © 2005-2024 Kharkiv Regional Public Organization “Culture of Health”, its licensors, and contributors.
All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.
DOI: https://doi.org/10.26697/publisher