background
logotype
image1 image2 image3

 

 
  ISBN: 978-617-7089-03-1
  doi: 10.26697/9786177089031.2019
  BIC KJG
  BISAC EDU049000

 У монографії представлено наукові і практичні здобутки з вивчення актуальних питань освітнього, публічного та соціального менеджменту. Окреслено теоретико-методологічні засади системних досліджень щодо специфіки методології досліджень проблем управління освітою, нормативно-правових засад державного управління системою освіти в Україні, стратегічного управління навчальним закладом, фінансового забезпечення освітніх установ.
 Видання рекомендоване керівникам закладів різних освітніх та соціальних систем, науковцям, науково-педагогічним працівникам, службовцям установ управління освіти, державним службовцям, соціальним працівникам та всім, хто цікавиться проблемою освітнього, публічного та соціального менеджменту.
 
ЗМІСТ
Слово до читача 
Хриков Є. М. Імплементація законів України «Про вищу освіту» та «Про освіту» 
Хриков Є. М. Державно-громадське управління у сфері освіти 
Розсказов А. Г. Нормативно–правові та організаційно-правові засади державного управління системою освіти в Україні 
Хриков Є. М., Іванов Є. В. Стан демократизації управління навчальними закладами 
Сич Т. В. Специфіка методології досліджень проблем управління освітою 
Кравченко О. І. Стратегічне управління навчальним закладом 
Паславська І. С. Ризик-менеджмент – новітня технологія в системі управління освітою 
Саєнко О. А. Теоретичні засади фінансової діяльності закладів освіти 
Птахіна О. М. Фінансове забезпечення освітньої діяльності навчальних закладів 
Циган Н. В. Управління розвитком професійної компетентності фахівців соціальних закладів в системі безперервної освіти 
Відомості про авторів