background
logotype
image1 image2 image3
Kud А.A. Methodology for Determining Whether a Blockchain Token Corresponds to a Digital Asset: methodical manual / Scientific Research Institute KRPOCH. Kharkiv: KRPOCH, 2019. 52 p.
Кудь А. А. Методика диагностики токена блокчейна на соответствие цифровому активу
Кудь А. А. Методика діагностики токену блокчейну на відповідність цифровому активу
Хриков Є. М., Птахіна О. М. Публічна служба
Актуальні проблеми освітнього, публічного та соціального менеджменту : монографія / Є. М. Хриков, О. І. Кравченко, Т. В. Сич, О. М. Птахіна, О. А. Саєнко, А. Г. Розсказов, Є. В. Іванов, І. С. Паславська, Н. В. Циган. – Х. : ХОГОКЗ, 2019. – 328 с. doi: 10.
Костіна В. В. Професійна підготовка майбутніх фахівців соціальної галузі до профілактики дезадаптації учнів у різних соціальних інституціях : монографія / В. В. Костіна. – Харків : ХОГОКЗ, 2018. – 364 с.
Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця : зб. наук. ст., матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 трав. 2018 р. / Національна академія Національної гвардії України. – Х. : ХОГОКЗ, 2018. – 344 с.
Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця : зб. наук. ст., матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 черв. 2017 р.
Psychological and pedagogical problems of modern specialist formation : collected articles. – Warsaw : ANAGRAM; Kharkiv : KRPOCH, 2017. – рр. 150
Актуальні питання освіти і науки : зб. наук. ст., матеріали V міжнар. наук.- практ. конф., 10-11 листоп. 2017 р. / Національна академія Національної гвардії України. – Х. : ХОГОКЗ, 2017. – 384 с.