background
logotype
image1 image2 image3

Публікації з ISSN

 The International Standard Serial Number (ISSN) – Міжнародний стандартний серійний номер – унікальний номер, що використовується для ідентифікації друкованого або електронного періодичного видання. Складається з 8 цифр. 8 цифра – контрольне число, розраховується за попередніми 7 і модулю 11. Для транслітерування кириличних літер у латинські використовується міжнародний стандарт ISO 9 1995 р.

 Система ISSN була прийнята як міжнародний стандарт ISO 3297 у 1975 р. та оновлена у 2007 р. ISSN може отримати будь-яке періодичне видання (публікація, випущена в послідовних частинах, що має числові або хронологічні позначення без зазначеного кінця виходу). Це може бути газетатижневикжурнал, щорічник, а також електронна публікація (компакт-диск, веб-сайт). Для різних носіїв версій публікацій (друковане видання, компакт-диск, веб-сайт) необхідно отримати окремий номер ISSN, навіть, якщо однаковий заголовок.

 Для чого потрібно встановлювати ISSN/ISBN?

У видавництвах ISSN/ISBN використовують під час проведення таких робіт:

- ідентифікація назви видання у видавничих каталогах і рекламних проспектах;

- управління складом готової продукції;

- оброблення замовлень;

- оформлення рахунків і бухгалтерської звітності;

- проведення моніторингу продаж;

- оброблення статистичних даних;

- оброблення даних про видання, що повернуті як нереалізовані;

- укладання переліку видань у довідниках на паперових і електронних носіях, на сайтах у мережі Інтернет.

У Книжковій палаті України ISSN/ISBN використовують для:

- державної бібліографічної реєстрації видань;

- створення державних бібліографічних покажчиків;

- створення бази даних національної бібліографії;

- створення предметних покажчиків і довідників.

У системі книгорозповсюдження типу «Books in Print» (книги в продажу та виробництві), книгорозповсюджувальних і гуртових організаціях ISBN використовують під час:

- створення бази даних видань, що є в продажу, і тих, що вже реалізовані;

- створення бібліографічних баз даних і каталогів для книжкової торгівлі;

- обслуговування замовлень, зокрема таких, що надходять через мережу Інтернет;

- моніторингу внутрішніх логістичних процесів;

- контролю за складом готової продукції;

- спостереження за внутрішніми процесами планування та забезпечення матеріально-технічного постачання;

- оформлення рахунків-фактур і бухгалтерської звітності;

- оброблення даних щодо продажу.

У книгарнях ISSN/ISBN використовують під час:

- пошуку бібліографічних даних;

- пошуку адреси видавця або книгорозповсюджувача;

- замовлення видань, зокрема через мережу Інтернет;

- управління запасами видавничої продукції;

- ведення розрахунків з покупцем;

- використання електронної системи касових розрахунків.

У бібліотеках ISSN/ISBN використовують під час:

- замовлення видань;

- інформаційного пошуку;

- створення зведених каталогів;

- каталогізації видань;

- міжнародного книгообміну;

- міжбібліотечного книгообміну;

- створення бібліографічних баз даних;

- складання статистики книгообміну.

 

Міжнародні стандарти нумерування