background
logotype
image1 image2 image3

 Актуальні проблеми освітнього, публічного та соціального менеджменту : монографія / Є. М. Хриков, О. І. Кравченко, Т.В. Сич, О. М. Птахіна, О. А. Саєнко, А. Г. Розсказов, Є. В. Іванов, І. С. Паславська, Н. В. Циган. – Х. : ХОГОКЗ, 2019. – 328 с.

Костіна В. В. Професійна підготовка майбутніх фахівців соціальної галузі до профілактики дезадаптації учнів у різних соціальних інституціях : монографія / В. В. Костіна. – Харків : ХОГОКЗ, 2018. – 364 с.

Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця : зб. наук. ст., матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 трав. 2018 р. / Національна академія Національної гвардії України. – Х. : ХОГОКЗ, 2018. – 344 с.

Актуальні питання освіти і науки : зб. наук. ст., матеріали V міжнар. наук.- практ. конф., 10-11 листоп. 2017 р. / Національна академія Національної гвардії України. – Х. : ХОГОКЗ, 2017. – 384 с.

Psychological and pedagogical problems of modern specialist formation : collected articles. – Warsaw : ANAGRAM; Kharkiv : KRPOCH, 2017. – рр. 150

Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця : зб. наук. ст., матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 черв. 2017 р. / Харк. нац. екон. ун-т. – Х. : ХНЕУ; ХОГОКЗ, 2017. – 182 с.

Актуальні питання освіти і науки : зб. наук. ст., матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 лист. 2016 р. / Харк. нац. екон. ун-т. – Х. : ХНЕУ; ХОГОКЗ, 2016. – 498 с.

Мельник Ю. Б. Педагогіка вищої школи: в схемах і таблицях: навч.-метод. посіб. для студ. і магістрів вищих навч. закладів / Ю. Б. Мельник. – Х. : ХОГОКЗ, 2016. – 64 с.

Актуальні питання освіти і науки : зб. наук. ст., матеріали ІІІ міжнар. наук.- практ. конф., 10-11 листоп. 2015 р. / Національна академія Національної гвардії України. – Х. : ХОГОКЗ, 2015. – 286 с.

Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця : зб. наук. ст., матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 черв. 2014 р. / Харк. нац. екон. ун-т. – Х. : ХНЕУ; ХОГОКЗ, 2014. – 378 с.

Актуальні питання освіти і науки : зб. наук. ст., матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 жовт. 2013 р. / Академія внутрішніх військ МВС України. – Х. : ХОГОКЗ, 2013. – 386 с.

Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця : зб. наук. ст., матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 трав. 2013 р. / Харк. нац. екон. ун-т. – Х. : ХНЕУ; ХОГОКЗ, 2013. – 494 с.

Мельник Ю. Б. Концептуальні засади формування культури здоров’я особистості молодшого школяра : монографія / Ю. Б. Мельник. – Х. : ХОГОКЗ, 2012. – 244 с.

Психолого-педагогічні проблеми в освітньому процесі : зб. наук. ст. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Х. : ХНПУ; ХОГОКЗ, 2012. – 314 с.